Grupy taryfowe

Pierwsza cyfra po literach A, B, C oznacza:

  1. – dla klientów zasilanych z sieci SN moc umowna nie większa niż 40 kW, dla klientów zasilanych z sieci nN moc umowna nie większa niż 40 kW i prąd znamionowy zabezpieczenia limitującego moc w torze prądowym nie większy niż 63 A,
  2. – dla klientów zasilanych z sieci SN i WN moc umowna większa od 40 kW; dla klientów zasilanych z sieci nN moc umowna większa od 40 kW lub prąd znamionowy zabezpieczenia limitującego moc w torze prądowym większy od 63 A.

Druga cyfra oznacza liczbę stref czasowych:

  1. – rozliczenie jednostrefowe (całodobowe),
  2. – rozliczenie dwustrefowe,
  3. – rozliczenie trójstrefowe.

Zużycie całodobowe – jedna taryfa przez cały dzień: B21, C21, C11.
Zużycie w dwóch strefach – dwie taryfy przez cały dzień: B22, C22, C12.
Zużycie w trzech strefach – trzy taryfy przez cały dzień: B23, C23.

Małe litery oznaczają:

  • a – rozliczanie w strefach szczytowej i pozaszczytowej (dotyczy grup taryfowych C),
  • b – rozliczanie w strefach dziennej i nocnej (dotyczy grup taryfowych C),
  • o – rozliczanie jednostrefowe przy wyłącznie nocnym poborze energii sterowanym zegarem (dotyczy grup taryfowych C1x).
Comments are closed.