Dla kogo audyt energetyczny jest obowiązkowy?

Dyrektywa 2012/27/UE obowiązuje przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników i o rocznych przychodach przekraczających 50 milionów euro lub o całkowitej rocznej kwocie bilansowej powyżej 43 milionów euro. Jednocześnie Dyrektywa wskazuje na konieczność wspierania przez kraje członkowskie audytów energetycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dokument określa również mechanizmy finansowania i subwencjonowania działań w zakresie audytu, szkolenia i poprawy efektywności energetycznej. Celem Dyrektywy jest, aby każdy kraj członkowski przyjął plan strategiczny Energia 2020 Unii Europejskiej.

Obowiązkowy Audyt Energetyczny w Przedsiębiorstwie, zgodny ze standardem nowej Ustawy o Efektywności Energetycznej (z dnia 20-05-2016) – określony jako „…procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących, proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.”  – staje się obowiązkowy audyt energetyczny Przedsiębiorstw (co cztery lata, przy czym pierwszy musi zostać wykonany nie później niż do 2017-09-30)

Audyt efektywności energetycznej wymagany przy ubieganiu się o Białe Certyfikaty lub dofinansowanie z UE – zgodny ze standardem określonym w Ustawie o Efektywności Energetycznej (z dnia 20-05-2016) – określony jako  „… opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny wybranego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wybranego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.”

 

Comments are closed.