ISEE – autorskie rozwiązanie Inteligentnego Sterowania Efektywnością Energetyczną

Potrzeby energetyczne / odzysk energii / OZE

  • Wytwarzanie i odzysk (OZE, c.o., c.w.u. ciepło / chłód techn.)
  • Infrastruktura energetyczna, urządzenia i instalacje
  • Efektywne wykorzystanie

Monitoring i optymalizacja czynników wewnętrznych

  • Moce zamówione / wykorzystane
  • Forecast zapotrzebowania
  • Sterowalne rozwiązania
  • Monitoring anomalii

Monitoring, prognozowanie i efektywne wykorzystanie czynników zewnętrznych

  • Prognozy nasłonecznienia, wiatru, opadów, temperatury
  • Taryfy i rynek energii
  • Uwarunkowania prawno administracyjne