Jak działamy

Nasza współpraca z Klientem ma na celu poprawę jego efektywności energetycznej i zawsze zaczyna się od wykonania trzech prostych kroków.

Krok 1 z 3 – Zamawiasz audyt

Wersja STANDARD – profesjonalny audyt obejmujący: wizję lokalną, analizę dokumentów, ewentualne pomiary, analizę strategii rozwoju, przyzwyczajeń pracowników itp.
lub
wersja DEDYKOWANA – audyt zgodny z jednym ze standardów: Ustawy o Efektywności Energetycznej a w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. oraz zgodny z Dyrektywą z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej. Audyty dedykowane ABZ Energia, definiowane w ustawie jako AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ oraz AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA spełniają odpowiednio uwarunkowania niezbędne w ubieganiu się o dofinansowanie w postaci BIAŁYCH CERTYFIKATÓW oraz spełnienia przez Duże Przedsiębiorstwa ustawowego obowiązku, okresowego przeprowadzania audytów.

lub
wersja ZDALNA – audyt uproszczony – zdalna analiza skanów: umów, faktur, zdjęć, schematów itp.

Krok 2 z 3 – Otrzymujesz Plan poprawy efektywności energetycznej

Dokument zawiera konkretne, poparte obliczeniami rekomendacje (w stopniu zależnym od typu audytu) w zakresie np.:

 • obniżenia kosztów ponoszonych na energię elektryczną, cieplną i gaz,
 • odzyskania nienależnie pobranych opłat,
 • projektów oszczędzania energii,
 • termo-i elektromodernizacji infrastruktury,
 • wdrożenia ISO,
 • szkolenia pracowników,
 • instalacji odnawialnych źródeł energii,
 • pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej.

Krok 3 z 3 – Wdrażasz oszczędności

Plan poprawy efektywności energetycznej zawiera sugestie wynikające z naszego doświadczenia i poparte obliczeniami rekomendacje, co należy w firmie zmienić, aby podnieść efektywność energetyczną. Ostatecznie jednak to Państwo decydują, kiedy i które z zaproponowanych rekomendacji wdrożyć.

Wdrożenie można realizować samodzielnie lub z pomocą specjalistów ABZ Energia. W przypadku realizacji wspólnie z klientem uzgadniamy jeden z trzech wariantów realizacji:

 • klient wszystko wykonuje we własnym zakresie;
 • klient zleca nam koordynację i nadzór na wykonaniem przez firmy trzecie lub
 • klient zleca wdrożenie nam, a wykonanie powierzamy współpracującym z nami podwykonawcom.

Następnie, jeśli klient wyraża taką chęć, obejmujemy go stałą opieką. Co w ramach takiej opieki otrzymuje?

Zarządzanie efektywnością energetyczną, aby przynosiło oczekiwane rezultaty, powinno być procesem stałym. Pozwala to reagować na zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne. W ramach stałej współpracy, klient otrzymuje w formie outsourcingu między innymi: pakiet godzin konsultacyjnych z określonym czasem reakcji i formy komunikacji, monitoring skuteczności wdrożonych rozwiązań efektywności energetycznej, informacje o zmieniających się uwarunkowaniach zewnętrznych (np. przepisach) itp.

Na każdym etapie współpracy nasi specjaliści służą Ci pomocą i błyskawicznie rozwiązują wszelkie problemy. Daj nam szansę a nie zawiedziesz się. Zadzwoń!