Warto wiedzieć

Dla kogo audyt energetyczny jest obowiązkowy?

Dyrektywa 2012/27/UE obowiązuje przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników i o rocznych przychodach przekraczających 50 milionów euro lub o całkowitej rocznej kwocie bilansowej powyżej 43 milionów euro. Jednocześnie Dyrektywa wskazuje na konieczność wspierania przez kraje członkowskie audytów energetycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dokument określa również mechanizmy finansowania … Czytaj więcej...

Grupy taryfowe

Pierwsza cyfra po literach A, B, C oznacza: – dla klientów zasilanych z sieci SN moc umowna nie większa niż 40 kW, dla klientów zasilanych z sieci nN moc umowna nie większa niż 40 kW i prąd znamionowy zabezpieczenia limitującego moc w torze prądowym nie większy niż 63 … Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo dostaw energii

Każdy klient ma prawo do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej (zasada TPA) niezależnie od tego, przez którego operatora systemu dystrubucyjnego (OSD) jest obsługiwany. Ważne jest, aby nowy sprzedawca, z którego usług chcemy skorzystać, miał podpisaną umowę dystrybucyjną (GUD) z operatorem systemu dystrybucyjnego, który nas obsługuje. W Polsce funkcjonuje obecnie kilkanaście … Czytaj więcej...