Wdrożenia przedsięwzięć podnoszących efektywność energetyczną

Oferujemy

Koncepcje i dobór efektywnych rozwiązań z wykorzystaniem OZE – Odnawialnych Źródeł Energii.

  • Instalacje fotowoltaiczne
  • Kogeneracja, trigeneracja
  • Pompy ciepła
  • Biogazownie

Nadzór merytoryczny, pomiary, weryfikacja powykonawcza.