Profesjonalne pomiary

Oferujemy

Wykonujemy specjalistyczne pomiary obszarów klasyfikujących się do poprawy efektywności energetycznej.

W szczególności realizujemy pomiary długookresowe (6, 12 miesięcy) w postaci outsourcingu systemu do monitoringu mediów energetycznych.

Dysponujemy nowoczesną aparaturą pomiarową umożliwiającą pomiary w szerokim zakresie analizowanych parametrów oraz rejestrację przebiegów w czasie:

termowizje, mikroklimat (ciśnienie, temperatura, wilgotność), natężenie oświetlenia, przepływy i wydajności cieczy i gazów, współczynniki U – przenikania ciepła przez przegrody, parametrów energii elektrycznej (zgodnie z europejską normą EN 50160 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego) oraz wiele innych.