Projekty EU

DOTACJE NA INNOWACJE


ABZ Consulting Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-310), ul. Jacka Odrowąża 15

NIP 5242747372, REGON 145885256

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki,

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

realizuje projekt pod nazwą:

”Wdrożenie Internetowej Platformy obsługi procesów B2B”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt1UE

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ!

———————————————————————————————————————————


ABZ Consulting Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-310), ul. Jacka Odrowąża 15

NIP 5242747372, REGON 145885256

realizuje projekt pod nazwą:

”Opracowanie innowacyjnej usługi ISEE – inteligentnego sterowania efektywnością energetyczną.

Celem projektu jest utworzenie nowej innowacyjnej usługi  ISEE – Inteligentne Sterowanie Efektywnością Energetyczną poprzez opracowanie rozwiązania dedykowanego dla  sektora MSP oraz dużych przedsiębiorstw operujących w obiektach hotelowych,obiektach biurowych i obiektach handlowych.

Lider projektu – ABZ Consulting

Partner projektu – COBRABID