Wdrożenia przedsięwzięć podnoszących efektywność energetyczną

Oferujemy

Efektywne i skuteczne rozwiązania sprawdzonych producentów i dostawców.

  • Nowoczesne, inteligentne systemy oświetlenia
  • Ekonomizery – odzysk ciepła z emiterów
  • Odzysk ciepła ze sprężarek
  • Automatyka systemów wentylacji
  • Strażnik mocy, kompensatory mocy biernej
  • Modernizacje i automatyka systemów grzewczych

Nadzór merytoryczny, pomiary, weryfikacja powykonawcza.